Projekt

VA-arbeten vid Fabriken i Sparreholm

Arbetet med infodring av ledningar och utbyte av pumpstation är klart. Asfaltering kommer att ske till våren.

Bild på pågående projekt.

Fabriken, Sparreholm

2021-08-23

Vi kommer att infodra en vattenledning och spillvattenledning som går utmed Fabriksgatan under järnvägen och riksvägen. Arbetet påbörjas vecka 35 och kommer att medföra försämrad framkomlighet genom att ett körfält stängs av på Fabriksgatan (infarten till Fabriken).

Därefter kommer även en pumpstation att bytas ut och förses med en modern överbyggnad på Fabrikens område.

Arbetet planeras att slutföras under hösten.

2021-05-27

Vi kommer att infodra en vattenledning och spillvattenledning som går utmed Fabriksgatan under järnvägen och riksvägen.

Arbetet är planerat att utföras under hösten/vintern 2021.

 

Karta över Fabriken i Sparreholm.

Tillbaka