Projekt

Dalbyvägen, Bettna

Information till dig som är fastighetsägare och boende i området. Vi på Sörmland Vatten finns till för att utveckla och underhålla hållbara tjänster inom vatten och avlopp samt renhållning. Ledningsnäten för vatten och avlopp i Sverige har stort behov av underhåll så också i våra områden. Många ledningar har varit i drift sedan länge, i vissa fall enda sedan 50-talet, vilket innebär att det är dags att ersätta dem med nya.

Förnyelse av dagvattenledning på Dalbyvägen, Bettna

2024-04-18

Nu är projektet på Dalbyvägen i Bettna färdigställt och har nu en fungerande dagvattenledning. Tack för visad hänsyn under projektets gång. Vi samverkar med Flens kommun som ser till att gatorna asfalteras vid lämplig tidpunkt.
Dalbyvägen i Bettna.

2024-03-28

Arbetet med att sätta en ny dagvattenledning på Dalbyvägen går som planerat och just nu har vi förlagt ungefär halva sträckan.
Det arbetslag som vi har på platsen kan ibland försvinna och gjorde det bland annat förra veckan under några dagar. Detta beror på att vi samverkar med alla våra arbetslag om en akut vattenläcka inträffar, det kan se lite mystiskt ut men tillsammans hjälps våra arbetslag åt för att minimera störningarna på vår vattenleverans till kunderna.

Dalbyvägen i Bettna.


Arbete:

  • Förnya dagvattenledning i gatan för att leda bort vatten från regn och snö.

Mål:

  • Mer effektiv användning av befintliga resurser genom att koppla bort dagvattenledning från spillvattennätet.

Bra att veta:

  • Period för arbete, preliminärt mars–april 2024
  • Information om vattenavstängning till berörda fastigheter sker i första hand via sms och hemsida.

Tillgänglighet:

  • Projektet kommer att resultera i avstängning av gatan, där endast fastighetsägare kommer att få tillträde. Syftet är att säkra arbetsplatsen för våra arbetare och att skapa en trygg miljö för våra medborgare. Under den pågående arbete kommer det dock att vara tillåtet för gångtrafikanter och cyklister att passera.
  • Din och andras säkerhet är viktig. Uppmärksamma skyltar som sätts upp för att vägleda trafik. Skyltarna informerar om eventuella omledning av trafik eller specifika instruktioner för dem som bor eller arbetar i området.

Entreprenör: GDL och PM&MA

Kontakt:
Lina Ljungqvist, projektledare Sörmland Vatten
0150-800 100
kundservice@sormlandvatten.se

Lär dig mer:
Dagvatten | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

110 meter dagvattenledning förnyas på Dalbyvägen i Bettna.

Tillbaka