Projekt

Bondegatan, Vingåker

Vi på Sörmland Vatten finns till för att utveckla och underhålla hållbara tjänster inom vatten och avlopp samt renhållning. Ledningsnäten för vatten och avlopp i Sverige har stort behov av underhåll så också i våra områden. Många ledningar har varit i drift sedan 1950-talet vilket innebär att det är dags att ersätta dem med nya.

Förnyelse av spillvattenledningar på Bondegatan, Vingåker

2024-05-28

Sörmland Vatten påbörjar under vecka 23 ett arbete med att förnya spillvattenledningarna i delar av Bondegatan, Vingåker. För förbipasserande kan förnyelsearbetet medföra trafikpåverkan, följ anvisningarna på platsen.

Gångstigen som går från Bondegatan (se gul markering nedan på bilden) kommer därför att stängas av. Vi ber passerande att gå vägen runt slottet istället.

Arbetet startar vecka 23 och beräknas pågå fram till vecka 28.

Lär dig mer om avloppsvattnets väg genom att se filmen nedan.

 

Tillbaka