Projekt

Kerstinbodagatan, Katrineholm

Information till dig som är fastighetsägare och boende i området. Vi på Sörmland Vatten finns till för att utveckla och underhålla hållbara tjänster inom vatten och avlopp samt renhållning. Ledningsnäten för vatten och avlopp i Sverige har stort behov av underhåll så också i våra områden. Många ledningar har varit i drift sedan 1950-talet vilket innebär att det är dags att ersätta dem med nya.

Förnyelse av vattenledning på Kerstinsbodagatan, Katrineholm

Arbete:

  • Byta ut gamla vattenledningar i gatan fram till förbindelsepunkt (0,5 m utanför fastighetsgräns)
  • Förnya dagvattenledning i gatan för att leda bort vatten från regn och snö.

Mål:

  • Målet är att förbättra driftsäkerheten och att kunden ska känna sig trygg. Den nya ledningen ger färre vattenläckor och hjälper oss att säkrare hantera dagvatten vilket är bra för miljön.

Bra att veta:

  • Period för arbete, preliminärt mars–september 2024
  • Information om vattenavstängning till berörda fastigheter sker i första hand via sms och hemsida

Entreprenör: Skanska

Kontakt:
Niklas Bergman, projektledare Sörmland Vatten
0150-800 100
kundservice@sormlandvatten.se

Lär dig mer:
Dagvatten | Sörmland Vatten (sormlandvatten.se)

Kerstinbodagatan mellan Vingåkersvägen och Lovisebergsgatan i Katrineholm.

Tillbaka