Projekt

Lovisebergsgatan i Katrineholm

Infodringsarbeten kommer att utföras.

Bild på pågående projekt.

Lovisebergsgatan och Ekbacken, Katrineholm

2021-09-02

På uppdrag av Sörmland Vatten kommer Vitek under v.36 påbörja ett arbete med att infodra spill- och dagvattenledningar i och omkring Lovisebergsgatan och Ekbacken i Katrineholm. Inga schakter kommer förekomma. Vitek skickar ut mer information till berörda fastighetsägare.

Tillbaka