Projekt

Förnyelse av ledningar på Landsvägsgatan, Malmköping

Landsvägsgatan, Malmköping

2024-04-19

Pågående arbeten

Arbeten som pågår är:

  • Upphandling av entreprenör för genomförandet.

 Preliminär tidplan

  • Under förutsättning att upphandlingen sker utan överprövning kommer byggstart ske under andra kvartalet 2024.
  • Innan arbetena påbörjas kommer vi kalla berörda fastighetsägare och näringsidkare till ett informationsmöte.

2023-10-31

Sörmland Vatten påbörjar arbetet med förnyelse av ledningar på Landsvägsgatan i Malmköping.

Arbetet utförs i samarbete med Flens kommun som ska bygga om gatan på sträckan mellan Garvaregränd och Malmagatan, se översiktsbild nedan.

Pågående arbeten

De arbeten som pågår nu är:

  • inmätningar, utredning och projektering
  • tillståndsansökningar
  • Information/ dialog med berörda fastighetsägare

 Preliminär tidplan   

  • Arbetet med utredning/projektering och upprättande av förfrågningsunderlag beräknas vara färdigställt under kvartal 1 2024.
  • Upphandling av entreprenaden ska ske och under förutsättning att detta sker utan överprövningar kommer en byggstart ske under andra kvartalet 2024.

Här kan du ta del av Flens kommuns informationssida om projektet

Tillbaka