Projekt

Vi förnyar ledningarna på Sköldhemsvägen i Katrineholm

Ledningsförnyelse Sköldhemsvägen, Katrineholm

2024-06-20

Arbetet har gått bra och första etappen är klar, dock återstår återställning och asfaltering som vi beställer av extern leverantör. Efter sommaren startar etapp två. Då kommer ett företag genomföra relining på både spillvatten-och dagvattenledningen, ytterligare information kommer innan arbetet startar igång.

2024-06-17

Idag den 17 juni påbörjar vi etablering av arbetsplatsen och påbörjar grävning, vi beklagar den något sena starten.


2024-06-05

Vill uppmärksamma att det blir lite förseningar  i starten med anledning av andra projekt, starten blir därför uppskjuten för Sköldhemsvägen. Vi återkommer med nytt startdatum.


2024-05-31

Nu startar vi ledningsförnyelse på Sköldhemsvägen.

Arbetet är uppdelat i två etapper, varav den första innebär att vi lagar en läcka på ledningen.  Lagningen påbörjas den 3 juni och beräknas ta ca en vecka. Observera att tiden kan förlängas eller förkortas beroende på markförhållanden.

Under detta arbete kommer det att vara trångt vid infarten vid Kyrkvägen, men du vägleds med skyltning på plats. Vi ber er köra försiktigt och vara rädda om våra medarbetare på platsen.

Etapp två genomförs under hösten 2024 med den schaktfria metoden infodring. Detta innebär att vi renoverar ledningarna genom att trä in en strumpa som sedan härdas så att det blir ett hårt rör. Vi köper in tjänsten från ett annat företag som kommer att lämna information till boende, i deras brevlådor, när det närmar sig.

Tillbaka