Projekt

Kundens åsikt av stor betydelse

Sörmland Vatten planerar åtgärder för att minska lukt.

Luktreducering i vattenledning mellan Malmköping och Flen

En bra kundensupplevelse är a och o för Sörmland Vatten. Och för att förstå och åtgärda frågor som uppkommer i verksamheten är kunders åsikter av stor betydelse.

Sörmland Vatten arbetar med komplexa vatten- och avloppsfrågor. Ibland uppkommer obalans i avloppssystemet vilket orsakar gasbildning av främst svavelväte. I samband med detta uppkommer otrevligt lukt och det behöver då åtgärdas.

Sörmland Vatten har krav som verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Det krav som ställs när det gäller klagomål på lukt är att ha en rutin för att ta emot klagomål samt utreda och vidta åtgärder som krävs.

När det gäller otrevlig lukt i närheten av den nya överföringsledningen mellan Flen och Malmköping i Flens kommun har boende i området uppmärksammat Sörmland Vatten om luktproblem. I samband med detta har man vidtagit ett antal åtgärder. Otrevlig lukt är ibland ett komplicerat problem. Tyvärr för boende i närheten kan det ta en tid innan en förbättring upplevs.

Åtgärder som Sörmland Vatten har vidtagit i området är:

  • Installation av luftrening via kolfilter
  • Försök med luftning av avloppsvattnet
  • Installation av luftrening via jonisering
  • Tätning av brunnar
  • Kontroll och underhåll av luftare
  • Tillsats av kemikalier för luktreducering i hela ledningsnätet

Arbetet är dokumenterat och analyser av svavelväte sker återkommande på utvalda punkter.

Sörmland Vatten önskar fortsatt dialog med boende i området till en lösning är på plats och är tacksam för samarbetet i frågan om luftrening.

Önskar du mer information om luktreducering är du välkommen att kontakta oss på 0150-800 100.

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.