Projekt

Ragnars Gärde Katrineholm

Utbyggnad av ledningsnätet på Ragnars Gärde etapp två, i Forssjö.

En hand som håller i en planta.

Ragnars Gärde, Katrineholm

Utbyggnad av ledningsnätet på Ragnars Gärde etapp två, i Forssjö.

Eriksberg exploarar ett nytt bostadsområde i utkanten av Forssjö och i samband med detta så bygger vi på Sörmland Vatten ut vårt ledningsnät.

Byggnationen har startat och VA-arbetena beräknas vara klara hösten 2021.

Tillbaka