Revidering av vattenskyddsområde i Vingåker

Revidering av vattenskyddsområde

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta. Befintligt vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.

Bild på en hand som häller upp ett glas vatten.

Revidering av vattenskyddsområde i Vingåker

Revidering av Vingåkers vattenskyddsområde

Sörmland Vatten har med hjälp av konsult påbörjat arbetet med att revidera befintligt vattenskyddsområde för Vingåkers vattentäkt vid Lyttersta. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och behöver skyddas för att säkra en långsiktig tillgång till rent vatten. Befintligt vattenskyddsområde beslutades 1973 och mycket har hänt sedan dess och lagstiftning har förändrats.

Ett förslag till nytt vattenskyddsområde med föreskrifter håller på att tas fram och kommer under hösten 2021 lämnas ut på samråd till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare för synpunkter. För framtagande av skyddsområdet med föreskrifter har tidiga kontakter tagits med berörd Länsstyrelsen och kommun. Förslaget till nytt vattenskyddsområde kommer att innefatta sjön Tisnaren.

 

Tillbaka

Senaste driftinformation

Vattnet avstängt pga strömavbrott i delar av Forssjö