Projekt

Riksväg 56

Vi förlägger VA-nätet i samband med byggnationen.

Bild på pågående projekt.

Riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga

Hur arbetet går:

2024-06-13

VA- arbetena är precis påbörjade. Entreprenören har börjat vid Sunds Gärde. Arbetena kommer att fortgå under hela sommaren.

Bakgrund:

Trafikverket kommer att bygga om riksväg 56 till en 2+1 väg i två etapper. Den första sträckan är mellan Katrineholm och Bie där också en cykelväg kommer att förläggas på den ena sidan om vägen. Därefter kommer etapp två att byggas på sträckan Bie till Alberga.

Ombyggnationen av etapp ett och två ska vara klara till hösten 2024. I samband med ombyggnationen av vägen har Sörmland Vatten frågat om möjligheten få vara med för att kunna förlägga överföringsledningar på hela sträckan mellan Katrineholm fram till Äs vilket Trafikverket har ställt sig positiva till.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Tillbaka