Projekt

Riksväg 56

Vi förlägger VA-nätet i samband med byggnationen.

Bild på pågående projekt.

Riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga

Trafikverket bygger om riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri 2+1-väg. När arbetet är klart ökar trafiksäkerheten på flera sätt. I samband med detta bygge förlägger och förstärker vi VA-nätet.

Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Tillbaka