Projekt

Rötkammaren Katrineholm

Här finner du löpande information om vårt projekt kring den nya rötkammaren i Katrineholm.

Bild på pågående projekt.

Rötkammaren Katrineholm

Hur arbetet fortlöper

2023-02-13

Upphandlingen avbruten. Vi återkommer med ytterligare information framöver.

2022-10-10
Byggstarten av den nya rötkammaren är försenad. Anledningen är att efter projekteringen har vi valt att gå vidare med en ny upphandling för själva byggfasen. Från början upphandlades både projekteringen och byggnationen av samma företag. I avtalet hade vi dock gjort en skrivning om att vid behov avbryta samarbetet när projekteringen var klar och därefter göra en ny upphandling av byggfasen. Vilket vi nu gjort, då vi anser att det är viktig med ny och utökad konkurrens, speciellt med tanke på den prisbild och materialbrist som finns idag.


Bakgrund och syfte
Nuvarande rötkammare vid Rosenholms avloppsreningsverk byggdes på 50-talet och har passerat sin tekniska livslängd. Därför har vi på Sörmland Vatten i flera år planerat för att bygga en ny rötkammare. Med den gamla anläggningen kan vi helt enkelt inte längre garantera en säker drift. Även att uppfylla de nya miljökrav som ställs är svårt att uppnå idag.

Med detta projekt är syftet och den största förändringen att byta ut vår gamla rötkammaranläggning, där slammet från katrineholmarnas avlopp förvandlas till biogas, till en ny modern anläggning.

Tillbaka