Projekt

Sävstaholmsvägen, Vingåker

Befintliga spill-, dag- och vattenledningar ska bytas ut.

Bild på pågående projekt.

Sävstaholmsvägen, Vingåker

Bilder på vägar med skyltar kring vägarbeten och omledning av väg.

2022-03-25

Ledningsarbetet är nu färdigställt och asfaltering kvarstår.

2022-02-23

Vägen är öppen för trafik med begränsad framkomlighet. Vi uppmanar till försiktiget när ni passerar.

2022-01-25

Arbete pågår på den sista etappen, som beräknas vara klar i februari. Delar av Sävstaholmsvägen kommer stängas av för biltrafik från och med 27/1 och cirka två veckor framåt. Det gäller mellan Sävstaholmsvägen 21 och Sävstaholmsvägen 32. Gång- och cykeltrafikanter kan passera arbetsområdet. Busstrafiken är meddelad och kommer att köra en annan väg.

Efter att denna etapp är avslutad kommer ett mindre arbete påbörjas på en annan del av Sävstaholmsvägen, mer info kring detta kommer i februari.

2021-12-14

Arbetet pågår och kommer pågå även under januari 2022.

2021-10-27

Vägen är nu avstängd. Följ anvisningarna på platsen.

2021-10-25

Vi ska utföra ett VA-ledningsarbete på Sävstaholmsvägen i Vingåker, se aktuellt område på kartan nedan. Befintliga spill-, dag- och vattenledningar ska bytas ut då dessa är i dåligt skick. Ledningar kommer att bytas ut med hjälp av maskinschaktning.

Då arbetet pågår kommer framkomligheten på Sävstaholmsvägen vara begränsad, viss omledning av trafiken kommer ske, följ skyltning på plats. Vänligen respektera detta för både din och vår säkerhet.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske för fastigheter i/i angränsning till det aktuella området, vilket vi hoppas att ni har överseende med. Information om vattenavstängning meddelas i god tid innan avstängning. Platsen för avfallskärlen kan också komma att behöva flyttas för vissa fastigheter, detta aviseras via brev till berörda.

Ledningsarbetet utförs av Sörmland Vatten i samarbete med vår entreprenör Bygg & Schakt AB. Arbetet planeras att starta v.43/44 och pågå året ut.

Karta över Sävstaholmsvägen i Vingåker

Tillbaka