Sävstaholmsvägen, Vingåker

Sävstaholmsvägen, Vingåker

Befintliga spill-, dag- och vattenledningar ska bytas ut.

Bild på pågående projekt.

Sävstaholmsvägen, Vingåker

Bilder på vägar med skyltar kring vägarbeten och omledning av väg.

2021-10-27

Vägen är nu avstängd. Följ anvisningarna på platsen.

2021-10-25

Vi ska utföra ett VA-ledningsarbete på Sävstaholmsvägen i Vingåker, se aktuellt område på kartan nedan. Befintliga spill-, dag- och vattenledningar ska bytas ut då dessa är i dåligt skick. Ledningar kommer att bytas ut med hjälp av maskinschaktning.

Då arbetet pågår kommer framkomligheten på Sävstaholmsvägen vara begränsad, viss omledning av trafiken kommer ske, följ skyltning på plats. Vänligen respektera detta för både din och vår säkerhet.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske för fastigheter i/i angränsning till det aktuella området, vilket vi hoppas att ni har överseende med. Information om vattenavstängning meddelas i god tid innan avstängning. Platsen för avfallskärlen kan också komma att behöva flyttas för vissa fastigheter, detta aviseras via brev till berörda.

Ledningsarbetet utförs av Sörmland Vatten i samarbete med vår entreprenör Bygg & Schakt AB. Arbetet planeras att starta v.43/44 och pågå året ut.

Karta över Sävstaholmsvägen i Vingåker

Tillbaka

Senaste driftinformation

2021-12-03 12:00 Vattenläckan i Flen