Projekt

Schaktarbete i Hagsjö, Björkvik

Renovering av spillvattenledning.

Bild på schaktarbete i Hagsjö, Björkvik.

Schaktarbete i Hagsjö, Björkvik

2021-07-08

Arbetet är klart.

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spillvatten (avloppsvatten) kommer Sörmland Vatten att byta ut en spillvattenledning som delvis är förlagd på fastigheten Tjärsta S:1.

Ledningsbytet kommer ske med konventionell schakt i egen regi och pågår i detta nu. Avloppsledningarna kommer hela tiden vara i drift.

Bild på schaktarbete i Hagsjö, Björkvik.

Se karta över aktuellt område nedan:

Karta över Hagsjö

Vid frågor kontakta vår kundservice på 0150-800 100.

 

Tillbaka