Sköna Gertruds väg, Katrineholm

Sköna Gertruds väg i Katrineholm

VA-ledningsarbete på Sköna Gertruds väg i Katrineholm med start v.40

Bild på vattenläcka i Katrineholm

Sköna Gertruds väg, Katrineholm

2023-02-13

Arbetet på fortsätter, nu med att vi byter alla serviser. Detta innebär att när en servis byts ut kommer vägen vara avstängd vid denna fastighet men samtliga boende kommer ha tillgång in till sitt hus från något håll. Återställning av vägen (asfaltering mm) kommer ske av kommunen senare under våren/sommaren.

Arbetet beräknas vara klart i april 2023.

2022-11-15

Ledningsarbetet på Sköna Gertruds väg pågår. I dagsläget förläggs den nya vattenledningen i gatan. Efter detta kommer servisledningar successivt att bytas ut och anslutas till den nya vattenledningen.

Vår entreprenör Skanska uppmanar allmänheten till försiktighet och visad hänsyn i anslutning till arbetsområdet. Respektera de avstängningar som finns och följ de anvisningar som finns på plats.

Arbetet beräknas pågå till april 2023.


Sörmland Vatten kommer utföra ett VA-ledningsarbete på Sköna Gertruds väg i Katrineholm. Befintlig vattenledning i gatan är i dåligt skick och ska bytas ut. Ledningarna kommer bytas ut med hjälp av maskinschaktning (grävning).

Arbetet utförs av Sörmland Vattens entreprenör Skanska, och beräknas starta v.40 2022 och pågå fram till mars 2023. Gatan kommer sedan få ny asfaltsbeläggning under 2023.

Under tiden arbetet pågår kommer trafiken på Sköna Gertruds väg påverkas, följ skyltning på plats.

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.