Projekt

Stensättersgatan

Ledningsarbete kommer genomföras.

Bild på pågående projekt.

Stensättersgatan, Katrineholm

Sörmland Vatten kommer att genomföra ett ledningsarbete på Stensättersgatan i Katrineholm. Se aktuellt område på kartan nedan. Befintliga VA-ledningar ska bytas ut då dessa är i dåligt skick. Ledningarna kommer till största delen att bytas ut med hjälp av schaktfriteknik. Även maskinschaktning kommer att utföras vid ledningsarbetet.

Under perioden då arbetet pågår kommer framkomligheten på Stensättersgatan vara begränsad. Följ skyltning på plats.

Ledningsarbetet utförs av Sörmland Vatten i samarbete med vår entreprenör Bygg & Schakt AB. Arbetet planeras att starta under vecka 45 2021 och beräknas vara färdigt under vecka 50 2021.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske för fastigheter i anslutning till det aktuella området, vilket vi hoppas att ni har överseende med. Information om vattenavstängning meddelas i god tid innan avstängning.

Karta Stensättersgatan

Tillbaka