Projekt

Ombyggnad av pumpstationer

Gäller Strandvägen och Sjölandsvägen i Katrineholm.

Bild på pågående projekt.

Strandvägen och Sjölandsvägen, Katrineholm

Ombyggnad av pumpstationer

Detta arbete är klart och avslutat.

2022-06-14

Kolven pumpstation vid Kerstinbodagatan är nu på plats. Det kvarstår att riva den gamla pumpstationen och att ta den nya i drift. Det planeras närmsta veckorna.

Vid Sjölandet pumpstation på Sjölandsvägen pågår arbete med den nya pumpstationen som levereras denna vecka. Rivning och driftsättning av den nya pumpstationen planeras närmsta veckorna.

Luskebol nya pumpstation är på plats och i drift.

Arbetet fortsätter och kommer i huvudsak att färdigställas innan semestern.

2022-05-06

Kolven pumpstation vid Kerstinbodagatan är nu på plats. Det kvarstår att riva den gamla pumpstationen och att ta den nya i drift.

Vid Sjölandet pumpstation på Sjölandsvägen har vi bytt brunnen innan pumpstationen. Arbetet fortsätter efter att arbetet vid Luskebol är klart.

Vid Luskebol pumpstation har arbetet just påbörjats och pumpstationen kommer nästa vecka.

Arbetet fortsätter enligt tidplan.

2022-03-21

Planering och projektering för att byta ut 3 pumpstationer i Katrineholm pågår. Arbetet kommer att utföras av vår entreprenör Väg & VA AB. Enligt aktuell tidplan ska Kolven pumpstation bytas ut under april, Luskebol under maj-juni och Sjölandet under juni-juli 2022.

Alla pumpstationerna är från 70-talet eller äldre och ska bytas ut mot moderna pumpstationer med hus för att underhåll ska kunna ske på ett bra sätt. Uppställningsplats för servicefordon kommer att iordningställas intill pumpstationerna.

  • Sjölandet pumpstation kommer att bli kvar på samma plats som tidigare men marken kommer att höjas så att byggnaden hamnar på samma nivå som vändplanen.
  • Kolven pumpstation kommer att flyttas lite närmare Kerstinbodagatan.
  • Luskebol pumpstation kommer att bli kvar på samma plats men förses med ett hus.

Karta över Sjölandsvägen

Tillbaka