Projekt

VA-ledningsarbete i Strängstorp, Katrineholm

VA-ledningsarbete i Strängstorp, Katrineholm

Information om kommande VA-ledningsarbete i Strängstorp, Katrineholm

Bakgrund
I samband med Trafikverkets ombyggnation av riksväg 56 byggs en ny bullervall ovanpå befintliga VA-ledningar. På grund av framtida tillgänglighet förläggs därför spill-, dag- och vattenledningar istället öster om den nya bullervallen.

Hur arbetet löper på

2023-10-06

Ledningsflytten är nu utförd och de nya ledningarna är i drift. Vägen har öppnats för trafik idag den 6 oktober.
Viss återställning samt byggmaterial återstår på arbetsplatsen. Ytan återställs och töms under vecka 41.
Tack för överseendet under byggtiden.

2023-08-16

Arbetet har hittills gått enligt plan, men på grund av försening av leveransen på vissa rörmaterial är tidplanen framflyttad till månadsskiftet september/oktober 2023. Under denna tid kommer södra infarten fortsatt vara avstängd och trafik hänvisas till norra infarten (Vegersbergsvägen).

Vid inkoppling mot befintliga vattenledningar kommer driftstörningar av vattenleveransen att ske. Information om dessa vattenavstängningar meddelas
berörda fastighetsägare innan avstängning.

2023-05-24

Under vecka 23–28 kommer södra infarten till Strängstorp vara avstängd.

Boenden och övrig trafik får under perioden använda norra infarten (Vegersbergsvägen).
Boende på Bievägen 105, 107 och 109 hänvisas under en period till avfarten mot Nordankärr. Infarten öppnas åter efter att våra arbeten är avslutade.

Se arbetsområde och berörda sträckor nedan.

Ledningsarbetet utförs av vår entreprenör Skanska. Arbetet planeras att starta vecka 23 och pågå fram till augusti 2023 med semesteruppehåll vecka 28–31. Under semesteruppehållet öppnas samtliga vägar för trafik.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske, vilket vi hoppas att du har överseende med. Information om kommande vattenavstängningar meddelas berörda fastighetsägare innan avstängning.

 

Tillbaka