Projekt

Förnya spillvattenledningar

Delar av Strängstorp kommer få nya spillvattenledningar (avlopp).

Bild på pågående projekt.

VA-ledningsarbete i Strängstorp, Katrineholm

2023-01-17

Vi kommer att förnya spillvattennätet i delar av Strängstorp då de är i dåligt skick. Arbetet har påbörjats, och kommer pågå under januari, längst med Strängstorpsvägen där vi gräver och byter ut brunnar. Se karta nedan. Detta kan medföra begränsad framkomlighet i området.

Under 2023 kommer sedan arbetet att fortsätta genom att förnya spillvattenledningarna genom brunnarna via en så kallad schaktfri metod. Mer information kommer längre fram.

Tillbaka