Projekt

VA-ledningsarbete på Hansjögatan, Vingåker

VA-arbete mellan Hansjögatan-reningsgverket- Henalavägen.

VA-ledningsarbete omkring Hansjögatan, Vingåker

2024-01-03. Arbetet med att förnya ledningsnätet är klart. Grönytor kommer att återställas våren 2024.


2023-08-17. Sörmland Vatten förnyar ledningsnätet på grönytor och åkermark för att säkerställa framtida leveranser av vatten. Ledningarna kommer att bytas på sträckan mellan Hansjögatan – Reningsverket – Henalavägen. Vi planerar att påbörja arbetet den 21 augusti 2023.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kan ske i området under tiden. Information om vattenavstängning meddelas i god tid.

Tillbaka