Projekt

VA-ledningsarbete på Siegrothsvägen, Malmköping

Arbetet planeras att starta vecka 48 och pågå fram till juni 2023.

Bild på pågående projekt.

VA-ledningsarbete på Siegrothsvägen i Malmköping

Uppdaterad 2023-04-20

Under vecka 18 börjar Sörmland Vatten arbetet med att återställa vägbanan på Siegrothsvägen. Hela gatan mellan Kungsgatan och Hedgatan får ny asfaltsbeläggning.

Under arbetet kommer framkomligheten på Siegrothsvägen vara begränsad men planen är att alla boende ska få tillgång till sina infarter.

För mer information:
Kontakta Sörmland Vatten kundservice på telefon 0150-800 100 (ordinarie öppettider).

Arbetet ska enligt plan vara klart under vecka 22. Utförande entreprenör är Peab AB.

 

2022-10-01

Sörmland Vatten ska förnya vatten- och spillvattenledningarna på Siegrothsvägen i Malmköping. Se aktuellt område nedan. Befintliga VA-ledningar ska bytas ut då dessa är i dåligt skick. Även fastigheternas allmänna del av servisledningarna kommer att förnyas, gäller Siegrothsvägen 6-10 samt Tältgatan 5.

Ledningarna kommer att bytas ut med hjälp av maskinschaktning (grävning). Under perioden för arbetet kommer framkomligheten på Siegrothsvägen vara begränsad, följ skyltning på plats.

Ledningsarbetet utförs av vår entreprenör Skanska. Arbetet planeras att starta vecka 48 och pågå fram till mars 2023.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske, vilket vi hoppas att du har överseende med. Information om vattenavstängningar meddelas i god tid.

Asfaltering efter avslutat arbete kommer att utföras under våren 2023.

Tillbaka