Projekt

Förnya spillvattenledningar

Nu ska befintliga spillvattenledningen renoveras.

Bild på pågående projekt.

VA-ledningsarbete på Vedebyvägen, Björkvik

Vi har tidigare förnyat vattenledningen samt utfört förberedande arbeten av spillvattenledningen vid era fastigheter. Nu ska befintliga spillvattenledningen renoveras.

Denna förnyelse kommer att utföras med en schaktfri metod vilket innebär att påverkan för boenden är liten.

När arbetena utförs används en lastbil som ska ha åtkomst till befintliga brunnar. Vissa infarter kan då komma att tillfälligt vara svårtillgängliga.

Mer information lämnas av entreprenören NoDig Nordics i samband med utförandet. Varje hushåll kommer få en separat information i postlådan innehållande datum och tid då  hushållet berörs.

Tillbaka