Projekt

Förnya spillvattenledningar

Nu ska befintliga spillvattenledningen renoveras.

Bild på pågående projekt.

VA-ledningsarbete i Strängstorp, Katrineholm

Vi har tidigare flyttat VA-ledningar på grund av Trafikverkets byggnation av bullervall. Nu fortsätter förnyelsen i Strängstorp då befintliga spillvattenledningar ska renoveras.

Denna förnyelse kommer att utföras med en schaktfri metod vilket innebär att påverkan för boenden är liten. VA-försörjningen kommer fungera utan avbrott under hela entreprenaden.

När arbetena utförs används en lastbil som har uppställningsplatser enligt bild till höger. Vissa infarter kommer då tillfälligt att blockeras.

Mer information lämnas av entreprenören NoDig Nordics i samband med utförandet. Varje hushåll kommer få en separat information i postlådan innehållande datum och tid då  hushållet berörs.

Tillbaka