Projekt

Ledningsarbete vid gamla brandstationen.

Trafiken på Djulögatan kommer påverkas.

Bild på pågående projekt.

Vasavägen/Djulögatan, Katrineholm

2022-04-08

Arbetet är klart.

2022-03-29

Vecka 14 kommer ett ledningsarbete för vatten- och avloppsledningar att påbörjas på Djulögatan, mellan Vasavägen och Malmgatan, i Katrineholm (gamla brandstationen).
Boende på Djulögatan 51-55 kommer att kunna ta sig till parkeringen. Övrig trafik leds runt området, följ anvisningarna på platsen.

Vi beräknar att arbetet kommer att pågå i cirka två veckor.

Tillbaka