Projekt

Vedebyvägen, Björkvik

Infodringsarbete kommer att utföras.

Bild på pågående projekt.

Vedebyvägen, Björkvik

2021-09-02

På uppdrag av Sörmland Vatten kommer Vitek under v.36 påbörja ett arbete med att infodra spillvattenledningar i och omkring Vedebyvägen i Björkvik, Katrineholm. Inga schakter kommer förekomma. Vitek skickar ut mer information till berörda fastighetsägare.

Tillbaka