Projekt

VA-ledningsarbete på Orrögatan, Flen

Vi kommer förnya VA-ledningarna på Orrögatan i Flens kommun.

Bild på pågående projekt.

Vi förnyar VA-ledningarna på Orrögatan, Flen

Sörmland Vatten påbörjar under oktober 2023 arbetet med att förnya VA-ledningarna i Orrögatan och Solbacksvägen. För boende i området kommer förnyelsearbetet medföra trafikpåverkan.

Till en början kommer trafiken ledas om via provisoriska vägar vid korsningen Orrögatan/Solbacksvägen. Orrögatan kommer vid senare etapper att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Trafiken kommer då att ledas om via Bolmängsgatan och Solbacksvägen, se karta nedan.

Busstrafiken kommer att påverkas i omgångar. För mer information om detta hänvisar vi till Sörmlandstrafiken.

Arbetet kommer att utföras etappvis för att säkerställa framkomligheten för boenden och besökare till verksamheter i området. Första delen av arbetet kommer pågå under hösten/vintern 2023.  Under våren 2024 kommer spillvattenledningen förnyas med schaktfri metod med liten trafikpåverkan.

Ny information och uppdateringar sker löpande under hela arbetet.

Tillbaka