Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Alla nyheter
Naturbild med träd.

Förslag till förändrad renhållningstaxa från och med 1 januari 2022

Inför 2022 så är det föreslaget nedan förändringar till kommunstyrelsen i respektive kommun, för senare beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun. Förändringarna gäller från och med 1 januari 2022 med förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag. Fullständiga förslag till förändrad renhållningstaxa publiceras på respektive kommuns hemsida när den är beslutad (länk från vår hemsida).

Flen

  • Endast redaktionella förändringar inför 2022.

Katrineholm

Taxan för säck- och kärlavfall föreslås det höjningar på, nedan kan du läsa vad anledningen är.

  • Tekniska Verken i Linköping AB har aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030.
  • Bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret – att samla in och behandla returpapper.
  • Entreprenörspriser indexregleras.
  • Tillgänglighet till återvinningscentralen i Katrineholm förbättras genom söndagsöppet under del av året (april- september).
  • Ett för lågt uttag av hämtningsavgift för 2021.

Avgifterna för kärl- och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift.

Exempel på höjningen för den vanligast taxan i Katrineholm; För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 l kärl innehållande 14 kg avfall per hämtning med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2 015 kr till  2 257 kr vilket är 242 kr per år eller ca 20 kr per månad.

Vingåker

Taxan för säck- och kärlavfall föreslås det höjningar på, nedan kan du läsa vad anledningen är.

  • Tekniska Verken i Linköping AB har aviserat om höjda behandlingsavgifter från 2022. Grunden för detta är höjd förbränningsskatt (från 100 till 125 kr/ton) samt ökade kostnader för utsläppsrätter vars priser höjts rejält efter att systemet med utsläppsrätter gått in i en ny fas för åren 2021–2030.
  • Bolaget kommer att få kostnader för att hantera det nya kommunala ansvaret – att samla in och behandla returpapper.
  • Entreprenörspriser indexregleras.
  • Behov att täcka ökade driftkostnader vid nya återvinningscentralen Vik med anledning av begränsad tillgång till ytor för exempelvis mellanlagring och flisning av trä.

Avgifterna för kärl-och säckavfall består av en grundavgift, en hämtningsavgift samt en behandlingsavgift.

Exempel på höjningen för den vanligast taxan i Vingåker; För en fastighet som innehar ett vanligt förekommande abonnemang i form av 190 l kärl med hämtning varannan vecka innebär detta en höjd avgift per år från 2985 kr till 3 194 kr vilket är 209 kr per år eller ca 17 kr per månad.

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.