Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Alla nyheter
Naturbild med träd.

Nu genomför vi en tunnelundersökning i Sveaplanstunneln

Just nu genomför Sörmland Vatten och Avfall AB tillsammans med Katrineholms kommun en tunnelundersökning i dagvattentunneln mellan Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset och Djulö gärde. Undersökningen är startskottet för det viktiga projektet med att klimatanpassa vår dagvattenhantering och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. 

Det här gör vi
Tömning och undersökning av Sveaplanstunneln (dagvattentunneln) 

Syftet med undersökningen är att få en bild av hur mycket sediment som finns i dagvattentunneln och vad sedimentet innehåller. 

  • Vi påbörjade tömningen av tunneln under vecka 10. Tömningen tog 5 dygn och bestod av cirka 16 000 m3 vatten. 
  • Från Sveaparken har vi sänkt ned en pump cirka 30 meter i ett schakt, och därifrån pumpar vi upp vattnet till marknivå där det sedan leds bort via en naturlig bräddfunktion. 
  • Undersökningen genomförs med hjälp av Yrkesdykarna från Norrköping. De kommer dels att gå in i dagvattentunneln med dykutrustning samt eventuellt med en mindre båt. De kommer även att filma och ta bilder, i den mån det går, samt ta prover på sedimentet som vi sedan skickar på analys. Tunneln är cirka 4,5 meter i diameter och 1 kilometer lång. 

Fortsatt arbete
Utifrån resultaten från undersökningen av dagvattentunneln kommer vi att: 

  • Rengöra och inspektera tunneln. 
  • Byta ut befintlig spillvattenledning.
  • Anpassa dagvattentunnelns utlopp (vid Djulö gärde). 
  • Projektera en ny sträcka med rör eller tunnel från dagvattendammen vid Logistikcentrum till Sveaparken. Den här sträckan ska sedan fungera som en alternativ väg (bräddfunktion) vid stora skyfall och för de stora vattenmängder som idag rinner ut till sjön Näsnaren via Lasstorpsdiket. 
  • Se över dagvattensystemet samt inloppet på och runt Sveaparken. 

 Bakgrund
Undersökningarna är startskottet i vårt viktiga arbete med att ta hand om framtidens regnvatten genom att klimatanpassa vår dagvattenhantering och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. 

 

Kontakt 

Linda Aldebert
Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel) 

Markus Karlsson
Projektledare Infrastruktur
Mejl: markus.karlsson@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 81, 0150-570 00 (växel) 

Jonas Törnvall
Projektsamordnare Sörmland Vatten
Mejl: jonas.tornvall@sormlandvatten.se
Telefon: 0150-36 18 33, 0150-800 100 (växel) 

 

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.