Aktuellt

Ta del av våra senaste nyheter.

Alla nyheter
Naturbild med träd.

Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete

I ett pressmeddelande/pressträff den 21 april gick denna positiva information ut – läs mer om Katrineholm Vatten och Avfalls medverkan i detta framtidsprojekt! Katrineholm och Amazon Web Services i samarbete kring vattenprojekt för ett mer hållbart samhälle. För att ta hand om framtidens regnvatten behöver Katrineholms kommun klimatanpassa sin dagvattenhantering. Som ett led i det arbetet stödjer Amazon Web Services (AWS) nu en förstärkt infrastruktur och skapandet av ett våtmarksområde vid Stora Djulö utanför Katrineholm. Katrineholms kommun växer. Det innebär ökade krav på en förstärkt och utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Klimatförändringar är en annan faktor som medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. Katrineholms kommun, dess vattenbolag Katrineholm Vatten, driftbolaget Sörmland Vatten och AWS ska i ett samarbetsprojekt arbeta för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Stora Djulö.

Citat från Per Ivarsson, Affärsområdeschef vatten och avlopp; ”- Miljön är sårbar och det finns avtryck som vår generation har fått ärva, vi kan påverka framtida avtryck och minska vårt avtryck på framtiden. Dessa projekt är ett sätt att arbeta för service och miljö – varje dag.” Läs mer om hur många delar vävs samman i detta framtidsprojekt.

Se filmen om Katrineholm Våtmark 

Tillbaka
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.