Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning.

Vattenglas med tillbringare

Regler och avgifter för renhållningen

De vanligaste taxorna hittar du i respektive block nedan.  Vid årsskiftet kan du se taxor för både 2023 och 2024.

 

Kärl- och säckavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift. ...

Sommarhämtning

Sommarhämtningen startar automatiskt i maj och avslutas i september eller enligt ditt abonnemang. ...

Avgifter slamtömning

Här kan du se vad det kostar att beställa slamtömning....

Fosforfilter

Filtermaterial från fosforfällande slamanläggningar....

Avgifter för latrin

Latrin kan kostnadsfritt lämnas till ÅVC. Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till ...

Taxedokument renhållning

Alla taxor beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun....

Taxeutveckling

Renhållning och VA är båda taxefinansierade verksamheter och ska vara självbärande. Inte vinstdrivande. - Våra utgifter är dina utgifter!