Fosforfilter

Filtermaterial från fosforfällande slamanläggningar.

Fosforfilter Flen

2023/2024 Fosforfilter Flen

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3 328,00 4 160,00
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4 160,00 5 200,00
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 1 996,80 2 496,00
Förpackat filtermaterial över 500 kg Förpackat filtermaterial över 500 kg 2 080,00 2 600,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall 112,00 140,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall 168,00 210,00
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600,00 2 000,00
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960,00 1 200,00
Bomkörning Bomkörning 1 200,00 1 500,00

Fosforfilter Katrineholm

2023/2024 Fosforfilter Katrineholm

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3827,20 4784,00
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4784,00 5980,00
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 2296,00 2870,00
Förpackat filtermaterial över 500 kg Förpackat filtermaterial över 500 kg 2392,00 2990,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall 112,00 140,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall 168,00 210,00
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600,00 2 000,00
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960,00 1 200,00
Bomkörning Bomkörning 1 200,00 1 500,00

Fosforfilter Vingåker

2023/2024 Fosforfilter Vingåker

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt upp till 1 000 liter 3827,20 47840,00
Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter Filtermaterial i lösvikt över 1 000 liter 4784,00 5980,00
Förpackat filtermaterial upp till 500 kg Förpackat filtermaterial upp till 500 kg 2296,00 2870,00
Förpackat filtermaterial över 500 kg Förpackat filtermaterial över 500 kg 2392,00 2990,00
Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 10 m, per 10 intervall 112,00 140,00
Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall Tilläggsavgift slanglängd över 20 m, per 10 intervall 168,00 210,00
Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period Tillägg för hämtning av filtermaterial utanför schemalagd period 1 600,00 2 000,00
Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme Extra arbete i samband med tömning, per påbörjad timme 960,00 1 200,00
Bomkörning Bomkörning 1 200,00 1 500,00