Kärl- och säckavfall

Renhållningstaxan är uppdelad i grund-, hämtnings- och behandlingsavgift.

Hushållsavfall Flen

2024 Hushållsavfall Flen

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
120 liters kärl 120 liters kärl 13* 2404,003005,00
120 liters kärl120 liters kärl26 2529,60 3162,00
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 2696,003370,00
190 liters kärl 190 liters kärl 262893,603617,00
Gemensam container (anvisad) Gemensam container (anvisad) 262893,603617,00

*detta intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret. Priset inkluderar grundavgift, hämtningsavgift samt behandlingsavgift.

Hushållsavfall Flen

2023 Hushållsavfall Flen

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
120 liters kärl 120 liters kärl 13* 2 174,402 718,00
120 liters kärl120 liters kärl26 2 288,00 2 860,00
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 2 439,203 049,00
190 liters kärl 190 liters kärl 262 619,203 274,00
Gemensam container (anvisad) Gemensam container (anvisad) enligt bestämd intervall 2 619,20 3 274,00

*detta intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret.

Hushållsavfall Katrineholm

2024 Hushållsavfall Katrineholm

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 1581,601977,00
190 liters kärl 190 liters kärl 261667,402083,00
Behandlingsavgift pris per kg tillkommer Behandlingsavgift pris per kg tillkommer 1,762,20

*detta intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret.

Hushållsavfall Katrineholm

2023 Hushållsavfall Katrineholm

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 1 429,601 787,00
190 liters kärl 190 liters kärl 261 514,401 893,00
Behandlingsavgift pris per kg tillkommer Behandlingsavgift pris per kg tillkommer 1,762,20

*detta intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret.

Hushållsavfall Vingåker

2024 Hushållsavfall Vingåker

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
80 liters kärl80 liters kärl13* 2504,003130,00
80 liters kärl 80 liters kärl 262648,003310,00
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 2878,403598,00
190 liters kärl 190 liters kärl 26 3218,404023,00
240 liters kärl 240 liters kärl 26 3542,404428,00

*denna intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret. Priser inkluderar grundavgift, hämtningsavgift samt behandlingsavgift.

Hushållsavfall Vingåker

2023 Hushållsavfall Vingåker

AvgiftHämtningar per årExkl. moms Inkl. moms
80 liters kärl80 liters kärl13* 2344,00 2930,00
80 liters kärl 80 liters kärl 262488,003110,00
190 liters kärl 190 liters kärl 13* 2718,403398,00
190 liters kärl 190 liters kärl 26 3058,40 3823,00
240 liters kärl 240 liters kärl 26 3382,404228,00

*detta intervall på hämtning kräver en ansökan hos miljökontoret.