Avgifter för latrin

Latrin kan kostnadsfritt lämnas till ÅVC. Latrin från fritidshus hämtas under perioden maj till september.

Latrinhämtning Flen

2024 Latrin Flen

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärlPris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärl318,40398,00
Budad hämtning av behållare, per behållare Budad hämtning av behållare, per behållare 80,80 101,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 506,40633,00
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställningTillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning399,20499,00

Latrinhämtning Katrineholm

2024 Latrin Katrineholm

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärlPris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärl318,40398,00
Budad hämtning av behållare, per behållare Budad hämtning av behållare, per behållare 80,80 101,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 506,40633,00
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställningTillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning399,20499,00

Latrinhämtning Vingåker

2024 Latrin Vingåker

AvgiftExkl. moms Inkl. moms
Pris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärlPris per latrinbehållare, minsta antal 3 stycken/säsong kärl318,40398,00
Budad hämtning av behållare, per behållare Budad hämtning av behållare, per behållare 80,80 101,00
Egen avlämning av behållare på återvinningscentral Egen avlämning av behållare på återvinningscentral 0,00 0,00
Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats Bomkörning, budad men inga behållare utställda vid hämtplats 506,40633,00
Tillfällig extra latrinbehållare inklusive utställningTillfällig extra latrinbehållare inklusive utställning399,20499,00