Jobba hos oss

Sörmland Vatten och Avfall AB har i uppdrag från ägarkommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker att ombesörja kommunernas ansvar inom allmän VA-försörjning och hantering av hushållsavfall. Bolaget bildades i syfte att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

Sörmland Vatten och Avfall AB är i en expansiv fas samtidigt som vi står inför flertalet generationsskiften närmsta fem åren. För att möta framtidens utmaningar påbörjar vi nu rekryteringar av nya medarbetare inom vatten och avlopp. Inom fem år kommer cirka 20 procent av medarbetarna inom vatten och avlopp uppnå pensionsåldern, vilket gör att vi måste tänka långsiktigt och säkerställa att kompetensen behålls inom bolaget. För att möta framtidens utmaningar så kommer vi därför rekrytera flera tjänster inom vatten och avlopp under de kommande åren.

Chef projektering med VA-kompetens  
Sörmland Vatten samarbetar i den här rekryteringen med Cojn Executive AB. Ansök senast 31 maj 2020.

Drifttekniker
Vi söker nu drifttekniker till avloppsreningsverk och biogasanläggning. Som drifttekniker ser du till att reningsprocessen och biogasanläggningen fungerar som den ska samt åtgärdar fel och problem som uppstår. Välkommen med din ansökan!