Hushållsavfall

Här finner du informationsmaterial som rör hushållsavfall.

Bild på elever i klassrummet.

Informationsmaterial om hushållsavfall (restavfall)

Allt material är fritt att ladda ned och använda i syfte att informera om hushållens avfall inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Restavfall

Mat- och restavfall Skylt/informationsblad

Farligt avfall

Sortera och lämna farligt avfall från ditt hushåll Folder

Matavfall

Sorteringsinstruktion matavfall Folder
Matavfall Skylt/informationsblad
Sortera matavfall Skylt/informationsblad

Övrigt

Sörmland Vattens YouTube-kanal Filmer