Lagar och regler Renhållning

Styrande dokument inom Renhållning.

Bild på grön skog med vatten framför.

Styrande dokument för renhållningens verksamhet

Flens kommun

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter om avfallshantering.

Katrineholms kommun

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter om avfallshantering.

Vingåkers kommun

Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter om avfallshantering.


Miljöbalken (1998:808)