Aktuella upphandlingar

Här finns alla våra aktuella upphandlingar.

Bild på en man som undertecknar ett papper.

Våra aktuella upphandlingar

Sörmland Vatten och Avfall AB är skyldiga att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Upphandlingar

Här kan du ta del av våra upphandlingar.

Aktuella upphandlingar
Bild på en man som undertecknar ett papper.