Renhållning

lorem

Händer som håller i en glaskula med ett träd i.

Vad vill du läsa mer om?

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall både som privatperson och företag.

Sophämtning

Vi ansvarar för hämtning av hushållsavfallet inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Idag...

Hushållsavfall

Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar livsmiljö, genom att minimera, återvi...

Slam

Sörmland Vatten är skyldiga att, enligt gällande föreskrifter om avfallshantering, i respektive ...

Återvinningscentral

På våra återvinningscentraler kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp oc...

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du lämna förpackningar och returpapper. Återvinningsstationerna sk...

Verksamhet

Vad gäller för verksamheter och företag vid besök på återvinningscentralen?...