Renhållning

Packa rätt inför besöket

lorem

Bild över återvinningscentralen Frutorp

Sorteringskarta Vik, Vingåkers kommun

Ladda ner sorteringskartan som fil (pdf)

Vad händer med avfallet?

1. Stoppade möbler
Krossas, trä eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla. Metallen sorteras ut, återanvänds och blir nya metallprodukter.

 

2. Tryckimpregnerat trä
Flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar med anpassad rökgasrening för tryckimpregnerat träavfall. Det blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

3. Metall
Sorteras och fragmenteras. Metallen återanvänds och blir nya metallprodukter som t ex brunnslock i Flens kommun.

 

4. Trä
Flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

5. Energiåtervinning
Innebär att materialet förbränns i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

6. Isolering
Deponeras och förvaras under säkra former.

 

7. Kakel och klinker
Används som markfyllning vid sluttäckning av nedlagda deponier.

 

8. Kakel och klinker
Används som markfyllning vid sluttäckning av nedlagda deponier.

 

9. Trä
Flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

10. Energiåtervinning
Innebär att materialet förbränns i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

11. Trä
Flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

12. Metall
Sorteras och fragmenteras. Metallen återanvänds och blir nya metallprodukter som t ex brunnslock i Flens kommun.

 

13. Wellpapp
Återanvänds och blir ny wellpapp.

 

14. Tidningar
Blir pappersmassa och nya pappersprodukter.

 


Däck med och utan fälg
Hanteras genom att däcken separeras från fälgen. Däcken mals sedan och blir nya däck och t ex underlag på konstgräsplaner. Fälgen återanvänds och blir nya metallprodukter.

 

Gipsavfallet
Används som markfyllning vid sluttäckning av nedlagda deponier.

 

Asbest
Deponeras och förvaras under säkra former.

 

Ris och grenar
Flisas och eldas i fjärrvärmeanläggningar och blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

Kompostavfall
Komposteras och blir jordförbättring.

 

Kyl och frys
Hanteras som farligt avfall, och då tas olja, köldmedier och kylkretsar bort. Hyllor och lådor sorteras i glas och plast. Materialet krossas i ett slutet system där olika materialslag separeras och återvinns.

 

Vitvaror
Hanteras så att miljöfarliga ämnen avlägsnas och materialet krossas. Metall, glas och plast sorteras och återvinns.

 

Miljöstation
Omhändertas på ett säkert sätt. Målarfärg och spillolja eldas i fjärrvärmeanläggningar med anpassad rökgasrening. Det blir fjärrvärme, el eller fjärrkyla.

 

Elavfall
Fragmenteras. Metallen återanvänds och blir nya metallprodukter. Kabelplasten återanvänds och blir t ex underlag till löparbanor