Töm säcken och bidra till att sortera mera

Nu vill vi tillsammans med dig minska avfallet och använda resurserna på rätt sätt!

Bild på skylten Energiåtervinning på ÅVC

Töm säcken!

Nu vill vi tillsammans med dig minska avfallet och använda resurserna på rätt sätt. Därför uppmanas du nu att ”tömma säcken” när du besöker någon av våra återvinningscentraler. Det innebär att allt avfall ska slängas synligt så att det sorteras och därmed kan återvinnas på rätt sätt.

Vad betyder ”töm säcken”?

”Töm säcken” betyder att det som tidigare slängts i förslutna säckar och/eller kartonger ska sorteras ut så det kan återbrukas eller materialåtervinnas på rätt sätt. Säcken och kartongen kan sedan användas igen eller lämnas i rätt container för återvinning. Det som blir kvar i containern för Energiåtervinning (tidigare benämnd brännbart) ska endast vara saker som inte ska eller inte kan återbrukas eller materialåtervinnas. Exempel på sådana saker är madrasser, gummi och plastleksaker.

Tips!

- Återanvänd dina säckar.
- Planera din resa, packa rätt redan hemma.
- Fråga personalen på återvinningscentralen om du är osäker.

Vårt gemensamma mål

Till år 2023 har vi som mål att minska avfallet i Energiåtervinning med 40 % (jämfört med 2018). Det innebär mer material till återvinning och återbruk samt minskade koldioxidutsläpp som är en stor insats för vår miljö.

För att ytterligare underlätta för er att ”tömma säcken” har följande förändringar redan genomförts: 

 • En container för böcker
 • Separat textilinsamling
 • Insamling av matfett och frityrolja
 • Skänka saker till Fritidsbanken och RECO
 • Skänka och köpa krukor
 • Insamling av pantburkar och flaskor till förmån för Barncancerfonden

Varför ska vi ”tömma säcken”?

Upp till 70 % av det som tidigare har slängts i containern för Energiåtervinning (tidigare brännbart) har varit material som kunnat återvinnas om det sorterats rätt. Genom att du sorterar de olika materialen i rätt container kan vi återvinna mer och minska mängden material som går till förbränning. Genom den här förändringen gör vi en stor insats för miljön! Från och med år 2020 har en skatt på förbränning av avfall införts. Genom att vi alla hjälps åt att minska detta avfall blir därmed kostnaden mindre och din avfallstaxa kan förhoppningsvis förbli oförändrad. Utöver detta är hanteringen av säckar/kartonger en arbetsmiljörisk för vår personal då de riskerar att utsättas för till exempel vassa föremål.

Ibland kan genomskinliga säckar faktiskt behövas

Material som påverkar våra medarbetares arbetsmiljö behöver förpackas ordentligt, så som dammande material (exempelvis lös frigolit). Anledningen till att du ska använda genomskinliga säckar till dammande material är att vår personal lättare kan se vad som finns i dem och kan då hantera dem på korrekt sätt.

Så ”tömmer du säcken”

Säckar kan användas för att frakta avfallet från ditt hem, men du får sedan inte slänga säcken i en container. Detsamma gäller förslutna kartonger eller liknande. Genom att göra sorteringen redan när du packar in avfallet i bilen kan besöket på återvinningscentralen gå smidigt ändå. Vår personal finns alltid på plats för att hjälpa dig om du är osäker på hur något ska sorteras.

Tips!

 • Återanvänd gärna säckar och kartonger som du tömmer på ÅVC. När du tömt kan du ta med dem hem igen för ny sortering eller materialåtervinna dem genom att sortera som kartong eller plast.
 • Planera din resa. Åker du bil till återvinningscentralen, tänk efter vad du ska lämna först på plats, packa dessa sist.
 • Fråga personalen på återvinningscentralen. Vi hjälper dig mer än gärna.

Många anledningar till att tömma säcken

Det finns många bra och viktiga anledningar till att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall. Här är några:

 • Du undviker att skicka material som kan återbrukas och återvinnas till förbränning.
 • Du bidrar till en hållbar framtid genom att mindre råvaror behöver användas till framställning av nya produkter.
 • Du hjälper till att hålla avfallstaxan nere. Det kostar pengar i form av avgifter och skatter att skicka material till förbränning.

Vi har också skyltar på våra återvinningscentraler, som lättare ska förklara vad du ska lägga i containern.

Avslutningsvis vill vi säga att vi har sett lysande resultat hos andra kommuner i Sverige som gjort denna förändring på sina återvinningscentraler. Så tänk på att små saker gör stor skillnad. Nu kör vi!

Så sorterar du på återvinningscentralen

Vissa saker är självklara hur de ska sorteras, medan andra är svårare att lista ut vart de ska läggas. Fråga vår personal om du är osäker, annars kan du besöka sorteringsguiden sopor.nu för att lära dig mer.

sopor.nu
Rapsfält med blå himmel.