Renhållning

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du lämna förpackningar och returpapper. Återvinningsstationerna sköts av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Tjej som ska lämna förpackningar på en återvinningsstation

Återvinningstationer finns i hela Sverige

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har till uppgift att samla in och återvinna förpackningar och tidningar i hela Sverige. Dina inlämnade förpackningar och tidningar återvinns och blir till nya saker, vilket sparar både energi och resurser.

Så här sorterar du dina förpackningar och tidningar

  • Plastförpackningar: Plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, frigolit, plastburkar, plastdunkar, plastflaskor m.m.
  • Pappersförpackningar: Cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, pappersbärkassar, presentpapper, wellpapplådor m.m.
  • Metallpackningar: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock av metall, aluminiumfolie, torra och urskrapade färgburkar m.m.
  • Glasförpackningar: Flaskor och burkar. Tänk på att sortera färgat och ofärgat glas var för sig!
  • Returpapper (tidningar): Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.
    Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från FTI. Det innebär dock ingen förändring för dig som besöker en återvinningsstation utan containern finns i dagsläget kvar som vanligt. 

Var hittar jag en återvinningsstation?

Här kan du se var den närmsta återvinningsstationen finns. Det finns också återvinningsstationer på våra återvinningscentraler.

Karta
Bild på en återvinningsstation.