Fulla behållare?

Gör gärna en felanmälan om det är skräpigt eller fulla behållare på en återvinningsstation.

Bild på en återvinningsstation.

Viktigt att sortera rätt!

Vi har alla som bor i kommunen ansvar för att hjälpas åt att sortera rätt, och givetvis kan en behållare eller container bli full. Du får mer än gärna meddela om någon container är full eller om har du synpunkter på städning, snöröjning och halkbekämpning vid återvinningsstationen via felanmälan nedan.

Felanmälan

Vill du rapportera något som berör en återvinningsstation så gör du detta här.

Felanmälan
Bild på en återvinningsstation.