Renhållning

Fulla behållare?

Vi belyser att det är FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunerna.

Bild på en återvinningsstation.

Ansvaret för återvinningstationerna har Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Vi har alla som bor i kommunen ansvar för att hjälpas åt att sortera rätt, och givetvis kan en behållare eller container bli full. Detta ombesörjer FTI. Du kan mer än gärna meddela om någon container är full eller om har du synpunkter på städning, snöröjning och halkbekämpning vid återvinningsstationen direkt till dem.

Felanmälan

Vill du rapportera något som berör en återvinningsstation så gör det detta via FTI:s hemsida.

Felanmälan
Bild på en återvinningsstation.