Container

Du som fastighetsägare kan när som helst under året beställa en container till ditt grovavfall.

Bild på trasiga möbler som ska hämtas som grovavfall.

Beställ container för grovavfall

Du som fastighetsägare kan när som helst under året beställa en container för hushållsavfall (grovavfall). Beställningen gör här eller via vår kundservice minst fem dagar innan du önskar containern. Kostnaden för en öppen 8 m3 container är 4 000 kronor inkl moms.

  • Var på tomten/fastigheten ska containern placeras?
  • Kontaktperson/ tel.nr/ mob.nr
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Instruktioner till förare, eventuella koder etc.