Beställ latrinhämtning

Bild på två latrinkärl.

Beställ hämtning av latrinbehållare

Här gör du din beställning. Ha gärna din faktura nära tillhands för att se ditt kund- och anläggningsnummer.

 • Ditt anläggningsnummer hittar du på din faktura.
 • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
 • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  Möjliga datum finns i utskicket om latrinhämtning.
 • Ange ett nummer från 0 till 99.
 • Hidden
  DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • Hidden
  :

Personuppgifter som behandlas vid latrinhämtning

– Namn
– Adress
– Fastighetsbeteckning
– E-postadress
– Personnummer
– Telefonnummer
– Mobilnummer
– Tjänstnummer

Ändamålet med behandlingen

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Sörmland Vatten och avfall AB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna utföra vårt uppdrag .  Under hela tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd.

Laglig grund för behandlingen

Då våra tjänster till dig är lagstadgade så är vår lagliga grund baserad på rättslig förpliktelse och vi eftersträvar att du som kund alltid ska känna dig trygg i din behandling hos oss.

Lagringstid

Så länge du är kund hos oss behåller vi dina personuppgifter. Därefter kommer de sparas för olika lagkrav gällande bokföringslagen och arkivlagen. När den tiden passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras (de kan inte knytas till dig) Vi har inte för avsikt att spara uppgifter längre än ändamål kräver och med hänsyn av gällande lagar och förordningar.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundservice@sormlandvatten.se

Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Personuppgiftsansvarig

Sörmland Vatten och Avfall AB

Läs mer om vår GDPR och Integritetspolicy