Renhållning

Beställ latrinhämtning

Här kan du beställa hämtning av latrinkärl vid din fastighet.

Bild på två latrinkärl.

Beställ latrinhämtning

För att få dina latrinkärl hämtade måste du beställa hämtning senast onsdagen veckan innan aktuellt hämtningstillfälle. Dina möjliga hämtningstillfällen hittar du i det informationsbrev som skickades ut tillsammans med latrinetiketterna.

  • Ditt kundnummer hittar du på din faktura.
  • Fastighetsbeteckning där du önskar få latrinkärlen hämtat
  • Adressen där du önskar få latrinkärlen hämtade
  • Date Format: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
    Möjliga datum hittar du på tidigare utskick
  • Ange ett nummer från 0 till 99.
  • Instruktioner till förare, eventuella koder etc.
  • Date Format: DD streck MM streck ÅÅÅÅ
  • :