Regler och lagar

Styrande dokument för renhållningens verksamhet.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommunFlens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har under 2016 arbetat med att revidera kommunernas renhållningsordningar (föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan). Kommunfullmäktige antog förslag till ny renhållningsordning i Katrineholms kommun den 24 april 2017, i Vingåkers kommun den 22 maj 2017 och i Flens kommun den 15 juni 2017. Föreskrifter om avfallshantering gäller från det datum då den vunnit laga kraft. Avfallsplan för perioden 2018-2022 gäller från och med 1 januari 2018.