Auktoriserad entreprenör

Önskar ditt företag bli auktoriserad/godkänd entreprenör för insamling av förpackningsavfall?

Regeringen beslutade i juni 2022 om nya regler gällande förpackningsinsamling. Det innebär att Sveriges kommuner tar över ansvaret för förpackningsinsamling från och med 2024-01-01. Samtliga kommuner ska ha fullt utbyggt fastighetsnära insamlingssystem för alla boendeformer klart 2027-01-01.

Fastighetsägare till flerfamiljsfastigheter och för samlokaliserade verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner kommer att hänvisas till att endast anlita av oss auktoriserade/godkända entreprenörer för insamling av förpackningsavfall.

Vill ditt företag bli auktoriserad entreprenör?

För att bli godkänd ska ansökningsblanketten nedan fyllas i och skickas in till oss. Här kan du också ta del av de krav som gäller för att bli auktoriserad entreprenör.

Auktorisationsföreskrifter gällande förpackningsavfall

Bilaga 1 – Ansökningsformulär förpackningsavfall

Bilaga 2 – Auktorisationsavtal förpackningsavfall
Maxtaxa omnämnd i bilaga 2 kommer att beslutas under hösten 2023 av respektive kommunfullmäktige, läs mer om förslaget nedan.

Bilaga 2.1 – Området

Skicka ansökan

Ansökan om auktorisation ska lämnas elektroniskt via e-post: kundservice@sormlandvatten.se
(märk ämnesraden med Auktorisation FNI flerbostadshus).

Förslag till maxtaxa

Tömningskostnad per kärl
Maximalt 200 kr*/kärl oavsett storlek (inklusive kärlhyra).

Dragväg
Entreprenörerna har rätt att ta ut avgift för dragväg över 10 meter. Entreprenören får dock inte ta mer betalt för dragväg än vad som anges i gällande avfallstaxa.

Utkörning av kärl
För utkörning av kärl har entreprenörerna rätt att maximalt ta ut samma avgift som avgiften för kärlbyte i gällande avfallstaxa.

Felsorteringsavgift (per kärl)
För felsortering har entreprenörerna rätt att maximalt ta ut samma avgift som i gällande avfallstaxa.

* pris inklusive moms.