Beräkna areabehov för avfallskärl i flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha sortering av förpackningsavfall nära bostaden. Hur många avfallskärl som kan tänkas gå åt kan du räkna ut här.

Dimensionering inför fastighetsnära insamling

Fastighetsnära insamling är obligatoriskt och ska vara infört senast den 1 januari 2027. Under hösten/vintern 2026 kommer avfallskärl att ställas ut för den nya insamlingen. Minst ett kärl per avfallsslag kommer att behövas och de som innefattas är totalt åtta fraktioner bestående av matavfall i grön påse, restavfall, papper-, plast-, och metallförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar samt returpapper.

Du som fastighetsägare behöver redan nu börja planera för införandet och dimensionera ytan för avfallskärlen. Därför har vi tagit fram en kalkylator som kan ge dig en indikation på hur många kärl för varje avfallsslag som behövs samt vilken yta (m2) som kommer att behövas.

Beräkna areabehov för avfallskärlen

trash-recycle-icon

Beräkna area och antal kärl för flerbostadshus

Här nedan fyller du i antal hushåll i ditt flerbostadshus (inkludera även samlokaliserade verksamheter) för att få en uppskattning av antal avfallskärl och area.

Antal hushåll

Färre hushåll än sju

Du som har ett flerbostadshus med upp till sex hushåll kommer att få förslag på större fyrfackskärl (660 liters). Hämtningsintervall kommer att presenteras i ett senare skede.

För dig med markbehållare

Om du har markbehållare idag kommer dessa kunna användas till restavfall (matavfall kommer att samlas in i separat behållare). Arean som presenteras är inklusive restavfallskärl. Vill du veta hur din area förändras med markbehållare så är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Fastighetsägarens ansvar

I eller i anslutning till en fastighet ska det finnas avfallsutrymmen som kan nyttjas av de boende. Fastighetsägaren är ansvarig för avfallshanteringen samt att utrymmena ska vara så utformade att olika typer av avfall kan förvaras och hämtas var för sig enligt gällande föreskrifter. Fastighetsägaren har även ett informationsansvar till boende och verksamma inom fastigheten.

Läs mer om kraven kring avfallsutrymmen i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.