Delar du kärl eller container med grannarna?

Vi arbetar med att inventera områden som idag inte har egna avfallskärl.

Arbete med inventering av gemensamma hämtplatser pågår

Vi arbetar med att inventera områden som idag inte har egna avfallskärl. Målet är att så många fastighetsägare som möjligt för villa, fritidshus, kedjehus och radhus har två stycken fyrfackskärl att sortera i så nära bostaden som möjligt. För en fungerande insamling ställs krav på att transportvägar och arbetsmiljö uppfylls.

Senast 2027 börjar hemsortering

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära förpackningsinsamling av de vanligast förekommande förpackningstyperna (papper, plast, glas och metall) finnas på plats för hushållen. Sedan tidigare hämtas matavfall i grön påse och restavfall fastighetsnära. Hemsortering innebär en ökad service för ditt hushåll och gör det enklare att sortera avfall och förpackningar. Dina förpackningar blir genom hemsortering en del av kretsloppet eftersom de tas om hand och återvinns till nya material.

En ökad återvinning av förpackningar kommer att minska mängden avfall som måste förbrännas. Tack för att du är med och bidrar till en mer hållbar användning av jordens resurser.

Framkomlighet för hämtningsfordon och personal

I handboken för avfallsutrymmen från Avfall Sverige anges generella krav avseende framkomlighet för hämtningsfordon gällande transportvägar, uppställningsplatser och dragvägar som behöver tillämpas. Läs kapitel 7 Framkomlighet för hämtningsfordon och personal på sidan 18-19 i handboken.

Läs handboken här