Hushållsavfall

Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar livsmiljö, genom att minimera, återvinna och återbruka.

Bild på solen som lyser över grönt gräs.

Hushållsavfall

Avfallshantering är en viktig del i ett hållbart samhälle. Vi på Sörmland Vatten ansvarar för att avfall från hushåll tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Därför har vi ansvar för att se till att kommuninvånarna har platser dit de kan lämna in farligt avfall. Vårt uppdrag är också att informera kommuninvånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material. Här kan du läsa mer om avfallet.

Sophämtning

Vi ansvarar för hämtning av hushållsavfallet inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Idag...

Matavfall

Matavfall är matrester, skal, mindre ben, kärnor och andra delar från mat. Sortera ut ditt matavf...

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte ka...

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och miljön. Det kan till exem...

Latrin

Latrin från Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun ingår i ett kretslopp för jordbruket där vä...

Slam

Bra att känna till: Sörmland Vatten är skyldiga, att enligt gällande föreskrifter om avfallshan...

Lär dig hur du ska sortera rätt genom att använda denna sorteringsguide

Hela Sveriges avfallsportal är sopor.nu. Här finns information om hur du sorterar ditt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

sopor.nu