Renhållning

Hushållsavfall

Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till en hållbar livsmiljö, genom att minimera, återvinna och återbruka.

Bild på solen som lyser över grönt gräs.

Hushållsavfall

Avfallshantering är en viktig del i ett hållbart samhälle. Vi på Sörmland Vatten ansvarar för att avfall från hushåll tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. Därför har vi ansvar för att se till att kommuninvånarna har platser dit de kan lämna in farligt avfall. Vårt uppdrag är också att informera kommuninvånarna om hur de ska hantera förpackningar och tidningar och miljönyttan med att återvinna dessa material. Här kan du läsa mer om avfallet.

Sophämtning

Vi ansvarar för hämtning av hushållsavfallet inom Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Idag...

Matavfall

Matavfall är matrester, skal, mindre ben, kärnor och andra delar från mat. Sortera ut ditt matavf...

Förpackningar, tidningar och returpapper

Förpackningar och returpapper ska slängas på din närmaste återvinningsstation....

Grovavfall

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra skäl inte ka...

Farligt avfall

Farligt avfall har egenskaper som är farliga för människors hälsa och miljön. Det kan till exem...

Latrin

Latrin från Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun ingår i ett kretslopp för jordbruket där vä...

Slam

Sörmland Vatten är skyldiga att, enligt gällande föreskrifter om avfallshantering, i respektive ...

Lär dig hur du ska sortera rätt genom att använda denna sorteringsguide

Hela Sveriges avfallsportal är sopor.nu. Här finns information om hur du sorterar ditt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

sopor.nu
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.