Vart lämnas farligt avfall?

Vi erbjuder hushållen möjlighet att lämna farligt avfall till miljöbilen under augusti varje år. Det farliga avfallet från hushåll kan året om lämnas på återvinningscentralen i respektive kommun.

Kostar det något?

Insamling med miljöbilen, mottagning på återvinningscentral, sortering och behandling av farligt avfall från hushåll ingår i renhållningsavgiften.